Bóg adoruje człowieka!

Ten tekst przez niektórych może zostać odebrany jako tani i katolicki coaching. Trudno. Napiszę coś, co zauważyłem, co moje serce poczuło i w co głęboko